На головну сторінку

Медичний сайт - категорія Анатомія: 68 Сторінка

Лекції по категорії - Анатомія на сайті медичних матеріалів.

ФАСЦІЇ ТАЗА І НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Фасції і топографічні утворення пояса нижніх кінцівок.
Фасції і клетчаточние простору шиї
ФАСЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Фаланги пальців (ossa digitorum)
Фактори, що стійко підвищують схильність небезпеки, нещасливим випадкам і травмам на виробництві
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕЙ У ПОПУЛЯЦІЇ
Фактори порушення харчових центрів гіпоталамуса
Фази стресу
Фази мітозу, поводження хромосом у профазі, метафазі, анафазі, телофазе.
Фази мітозу в клітках корінця цибулі.
Фази шлункової секреції. Нейрогуморальна фаза. Кишкова фаза.
Фаза швидкої деполяризації
Ф и з и о л о г и ч е с к и е (ф у н к ц и о н а л ь н и е) с у ж е н и я
Уразливість нервів
Вушна раковина
Облік фізіолого-генетичних особливостей людини в спортивному доборі.
НАВЧАННЯ ПРО ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчання Н. Е. Введенского про функціональну рухливість (лабільності)
Навчання Н. Е. Введенского про парабіоз
НАВЧАННЯ И.П.ПАВЛОВА ПРО ПЕРШУ І ДРУГИЙ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ.
Учений ступінь: канд.мед.наук
Навчальний стрес
НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
Навчальні елементи
Навчальний посібник
Учбово-методичне, інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Учбово-методичне, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення дисципліни
Учбово-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оцінні засоби для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни.
Учбово-методична карта
Навчальна карта заняття (для самостійної роботи)
Участь спинного мозку в реалізації механізму болю
Участь бруньок у підтримці рн.
Бере участь чи в процесі поперековий м'яз?
Стомлення. Стомлюваність. Утома
Стомлення, теорії виникнення і міри його профілактики
Стомлення - це тимчасове зниження працездатності, викликане біохімічними, функціональними і структурними зрушеннями, що виникають у ході виконання фізичної роботи.
Стомлення при фізичній роботі. Фактори, що прискорюють його виникнення при різних видах м'язової діяльності.
Стомлення і його фізіологічні основи
ЗАТВЕРДЖУЮ
СТІЙКОСТІ
Стійкий стан.
СТІЙКИЙ СТАН ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ВПРАВАХ
СТІЙКИЙ СТАН
Усне індивідуальне опитування по практичному навчанню.
Установки - лдетамодели реальності
Установки сканера
Успіху домагається той, хто поряд з основною справою займається рівнобіжними справами.
Успіху домагається той, хто краще керує своїм станом.
Умовні рефлекси, механізми утворення, значення
Умовні рефлекси
Умовні вертикальні лінії
Условнорефлекторние впливу на тонус судин
Условнорефлекторная терморегуляція
Умовна ентропія
Умови, що викликають садизм
Умови зниження оборонної агресії
Умови життя і роботи (постійні компоненти існування)
РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Рівень центрів головного мозку
Рівень сензитивности
Рівень самооцінки
Зрівноважування енергії
Рівняння нерозривності струменя
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
Вправи.
ВПРАВИ ХУВЕРА ДЛЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ
Вправи на пальпацію
Вправа до спеціальної вставки
Вправа 9.2.
Вправа 8.8
Вправа 8.7
Вправа 8.5
Вправа 8.42.
Вправа 8.41.
Вправа 8.31
Вправа 8.30
Вправа 8.3
Вправа 8.17Д
Вправа 8.17
Вправа 8.15
Вправа 8.10
Вправа 8.1
Вправа 7.8.м
Вправа 7.8.в.
Вправа 7.8.а
Вправа 7.7.д
Вправа 7.6.
Вправа 7.5.
Вправа 7.4.
Вправа 7.2у
Вправа 7.2.б
Вправа 5.8.
Вправа 5.5.
Вправа 5.3.
Вправа 5.17.
Вправа 4.29.
Вправа 4.28.
Вправа 4.22а.
Вправа 4.17.
Вправа 4.14б.
Вправа 4.14а.
Вправа 4.10.
Вправа 3.8.
Вправа 3.7.
Вправа 3.6.
Вправа 3.19.
Вправа 3.15.
Вправа 3.10.
Вправа 2.9.
Вправа 2.8.
Вправа 2.7.
Вправа 2.5.
Вправа 2.15.
Вправа 2.14.
Вправа 2.12.
Вправа 11.8
Керування руховою діяльністю.
Уніполярні клітки
Зменшення частоти генерації в синусно-предсердном вузлі імпульсів з однаковими інтервалами між ними характерно
Ультраструктура поперечнополосатих м'язів
Ультразвукове (ехографическое) дослідження
УЛЬТРАЗВУКОВА АНАТОМІЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ
Равликова протока
Равликовий лабіринт
Равлик Поширення
Укорочена нога - думка Кайе.
Укорочення ноги: спостереження Фрайетта (Fryett 1954)
Укорочення ноги і роботи Де Жарнетт.
Укладання ДНК у еукариот:
Указати номера всіх правильних відповідей
ПОКАЖЧИК ІМЕН
Зазначені крапки дозволяють провести площина
Укажіть, ядра яких черепно-мозкових нервів маються в дорсальній частині моста
Укажіть, що розділяє правий і лівий брижеечние синуси.
Укажіть, чим зв'язана скронева частка кінцевого мозку і проміжний мозок
Укажіть, чим обмежена fossa poplitea
Укажіть, похідним, якого анатомічного утворення є сітчаста оболонка ока
Укажіть, які поверхні розрізняють на півкулях мозку
Укажіть, яка м'яз бере участь у відведенні стегна
Укажіть, як називається п'ятий шар кори півкуль великого мозку
Укажіть, до яких кіст прикріплюється великий круглий м'яз
Укажіть, з яких структур розвивається двубрюшная м'яз
Укажіть, де починається musculus extensor digitorum brevis
Укажіть, у якому порядку розташовані основні елементи кореня лівої легені в напрямку зверху вниз.
Укажіть ядра, що маються в складі передніх рогів спинного мозку
Укажіть ядра передніх рогів спинного мозку
Укажіть черепні нерви, що виходять з мозку на дорсальній поверхні його стовбура
Укажіть частини придатка яєчка.
Укажіть частини шлунка.
Укажіть частини ureter.
Укажіть частини rectum.
Укажіть частини (відділи) pancreas.
Укажіть формування грудної лімфатичної протоки
Укажіть топографію n. laryngeus recurrens dexter
Укажіть структури, що обмежують реберно-диафрагмальний синус
Укажіть складові частини насінного канатика
Укажіть шари стінки серця
Укажіть синуси плеври.
Укажіть синтопию грудної протоки в грудній порожнині.
Укажіть зв'язування і м'язи, що зміцнюють сечовий міхур у його положенні в чоловіків
Укажіть похідним, яких зябрових дуг є блукаючий нерв
Укажіть проекцію верхівки серця
Укажіть провідний шлях, волокна якого утворять спиномозговую петлю
Укажіть провідні шляхи (волокна) у складі нижніх мозжечкових ніжок
Укажіть припливи нижньої брижеечной вени
Укажіть правильну відповідь і доповните його.
Укажіть положення тазової частини лівого сечоводу стосовно подвздошним кровоносних судин
Укажіть поверхневі м'язи спини
Укажіть поверхні легені.
Укажіть поверхні hepar.
Вкажіть основні частини проміжного мозку і його порожнина
Вкажіть основні частини потиличної кісти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |