Ќа головну стор≥нку

ћедичний сайт - категор≥€ “ерап≥€: 32 —тор≥нка

Ћекц≥њ по категор≥њ - “ерап≥€ на сайт≥ медичних матер≥ал≥в.

як≥ кл≥н≥чн≥ ознаки маревних розлад≥в?
як≥ задач≥ психотерап≥њ в робот≥ з л≥тн≥ми пац≥Їнтами, що страждають в≥д гор€?
як≥ додатков≥ кл≥н≥чн≥ ознаки?
як≥ докази ефективност≥ л≥куванн€ —»ќ«—?
як≥ можлив≥ невролог≥чн≥ поб≥чн≥ ефекти?
як≥ взаЇмини м≥ж горем ≥ депрес≥Їю?
як≥ найважлив≥ш≥ псих≥чн≥ причини некардиальной болю в груди?
яке сучасне значенн€ слова "параноидний"?
яке л≥куванн€ шизофрен≥њ?
яке л≥куванн€ судорожних припадк≥в при алкогольному абстинентном синдром≥?
яке л≥куванн€ параноидного розладу?
яке л≥куванн€ делири€?
яке дит€че сприйн€тт€ пубертатного в≥ку?
яка етиологи€ розлад≥в харчового поводженн€?
яка етиологи€ ƒ–Ћ?
яка еп≥дем≥олог≥€ б≥пол€рного розладу?
яка мета многоосевой системи?
яка функц≥€ BULIT-Revised?
яка роль ≈≈√ ≥ к≥льк≥сноњ ≈≈√ у псих≥атр≥њ?
яка роль томограф≥њ в д≥агностиц≥ в псих≥атричних пац≥Їнт≥в?
яка роль серотонина при поводженн≥ типу ј?
яка роль психотерапевта при подружн≥й ≥ с≥мейн≥й терап≥њ?
яка роль психостимул€торов у л≥куванн≥ резистентноњ депрес≥њ?
яка роль л≥карських засоб≥в у припиненн≥ пал≥нн€?
яка роль когн≥тивних фактор≥в при бихевиоральной терап≥њ?
яка роль додатковоњ п≥дтверджуючоњ ≥нформац≥њ в консультуванн≥?
яка роль л≥кар€ системи первинноњ медичноњ допомоги в л≥куванн≥ сексуальних проблем?
яка роль валидности в псих≥атричних ≥ особист≥сних тестах?
яка роль у л≥куванн≥ PMS в≥там≥н≥в ≥ м≥нерал≥в?
яка роль антипсихотических засоб≥в у л≥куванн≥ б≥пол€рного розладу?
яка тривал≥сть курсу ≈—“ ≥ п≥дтримуючоњ ≈—“?
яка причина розвитку п≥сл€пологового психозу?
яка природа травматичних спогад≥в насильства, пережитого в дит€чому в≥ц≥?
яка передбачувана роль ендогенних полових гормон≥в у патогенез≥ PMS?
яка виразн≥сть атип≥њ еп≥тел≥ю при дисплаз≥њ шейки матки 2 ступен≥?
який ризик п≥зньоњ дискинез≥њ при л≥куванн≥ антипсихотическими препаратами?
який прогноз у пац≥Їнт≥в, що страждають антисоц≥альним розладом особистост≥?
який прогноз у д≥тей з аутизмом?
який п≥дх≥д до диференц≥ального д≥агнозу хрон≥чного безсонн€?
який найкращий спос≥б завершенн€ первинноњ сп≥вбес≥ди?
який д≥апазон ваги аутизма?
якими недол≥ками волод≥ють дан≥ засоби?
яким пац≥Їнтам показаний чи психоанал≥з психоанал≥тична психотерап≥€?
яким пац≥Їнтам п≥дходить короткострокова психотерап≥€?
яким образом € можу рекомендувати пац≥Їнтам залишити њхню втрату в чи минулому за?
яким образом € можу п≥д≥брати бензодиазепин дл€ даноњ конкретноњ ситуац≥њ?
яким образом у пац≥Їнт≥в ≥з ѕ–Ћ ви€вл€Їтьс€ емоц≥йна лаб≥льн≥сть?
яким образом стад≥€ б≥пол€рного розладу впливаЇ на л≥кувальну тактику?
яким образом сни використовуютьс€ в психодинамической психотерап≥њ ≥ психоанал≥з≥?
яким образом варто розташовувати електрод при проведенн≥ ≈—“: уни- чи билатерально?
яким образом варто п≥дходити до агрес≥њ в пац≥Їнт≥в з деменц≥Їю?
яким образом варто зд≥йснювати перех≥д на антидепресант ≥ншого класу?
яким образом варто орган≥зовувати початкова сп≥вбес≥да?
яким образом варто описувати попередн≥й псих≥атричний анамнез?
яким образом батьки повинн≥ реагувати на мокру пост≥ль?
яким образом психотерапевт завершуЇ оц≥нку?
яким образом проводитьс€ терап≥€ енуреза имипрамином?
яким образом проводитьс€ психоанал≥тична терап≥€?
яким образом проводитьс€ п≥дтримуюча терап≥€?
яким образом проводитьс€ л≥куванн€?
яким образом пац≥Їнти чи пручаютьс€ п≥ддаютьс€ ≥мпульсу?
яким образом пац≥Їнт учитьс€ виправл€ти помилки когн≥тивних процес≥в?
яким образом оп≥кун повинний реагувати на забруднену б≥лизну?
яким образом можна чи запоб≥гти купировать п≥зню дискинезию?
яким образом можна в≥др≥знити трихотилломанию в≥д ≥нших причин утрати волосс€?
яким образом можна зм≥нювати стратег≥ю, використовуючи гипнотики при хрон≥чних станах?
яким образом можна комб≥нувати антидепресанти?
яким образом л≥куЇтьс€ обсессивно-компульсивное розлад особистост≥?
яким образом л≥кують передозуванн€?
яким образом кл≥н≥цист дов≥даЇтьс€ про те, що пац≥Їнт в≥дпов≥даЇ на ≈—“?
яким образом виправленн€ когн≥тивних помилок приводить до зм≥н настрою?
яким образом використовуютьс€ "н≥чн≥ будильники"?
яким образом вим≥р€Їтьс€ ефективн≥сть л≥куванн€ ќ –?
яким образом з≥ сп≥вбес≥ди вит€гаЇтьс€ ≥нформац≥€?
яким образом д≥агностуЇтьс€ –ƒ¬√?
яким образом ви д≥агностуЇте депрес≥ю?
яким образом л≥кар може ви€вити в пац≥Їнта на€вн≥сть проблем, зв'€заних з алкоголем?
яким образом л≥кар повинний запитувати про проблеми, зв'€заних з алкоголем ≥ наркотиками?
яким образом аутизм зв'€заний з ≥ншими псих≥чними розладами?
яким образом антипсихотики можуть викликати пад≥нн€?
як≥ почутт€ у фах≥вц≥в звичайно викликають пац≥Їнти з ѕ–Ћ?
як≥ химиотерапевтические препарати можуть викликати стану чи сплутаност≥ ≥нш≥ псих≥чн≥ порушенн€?
як≥ фундаментальн≥ ознаки поЇднують розладу пот€г≥в?
як≥ форми препарат≥в доступн≥? як≥ шл€хи њхнього введенн€?
як≥ фактори зб≥льшують ≥мов≥рн≥сть проходженн€ рекомендац≥€м консультанта?
як≥ фактори ризику припускають розвиток «Ќ—?
як≥ фактори впливають на виб≥р антидепресанту?
як≥ типи ф≥зичноњ активност≥ варто рекомендувати?
як≥ тести можуть допомогти в диагостике аутизма?
як≥ тести повинн≥ включати скрининговое медичне обстеженн€ при психоз≥?
як≥ терапевти нам не год€ть.
як≥ ≥снують особливост≥ медикаментозного л≥куванн€ депрес≥њ в хворих д≥абетом?
як≥ ≥снують альтернативн≥ препарати дл€ л≥куванн€ ман≥њ?
як≥ стад≥њ зловживанн€ психоактивним речовиною вид≥л€ють?
як≥ стани часто помилково приймаютьс€ за деменц≥ю?
як≥ стани найб≥льш важлив≥ при проведенн≥ диференц≥ального д≥агнозу?
як≥ розходженн€ м≥ж об'Їктивними ≥ проективними особист≥сними тестами?
як≥ психотерапевтичн≥ аспекти варто враховувати в пац≥Їнт≥в з делирием?
як≥ псих≥чн≥ розлади част≥ше ≥нших порушують сексуальну функц≥ю?
як≥ псих≥чн≥ порушенн€ можна поплутати з √“–?
як≥ псих≥атричн≥ стани часто коморбидни б≥пол€рному розладу?
як≥ ≥нш≥ препарати застосовуютьс€ дл€ стаб≥л≥зац≥њ настрою?
як≥ ≥нш≥ види терап≥њ застосовуютьс€ дл€ л≥куванн€ √“–?
як≥ проективн≥ методи використовуютьс€ част≥ше?
як≥ препарати ефективн≥ дл€ л≥куванн€ пан≥чного розладу?
як≥ препарати ефективн≥ в л≥куванн≥ аутизма?
як≥ препарати рекомендуютьс€ дл€ л≥куванн€ психоз≥в у л≥тн≥х хворих?
як≥ препарати показан≥?
як≥ препарати найб≥льш ефективн≥ при н≥чних ≥ ранн≥х ранкових пробудженн€х?
як≥ препарати найб≥льш ефективн≥ при порушенн≥ чи засипанн€ початковому безсонню?
як≥ препарати можуть викликати делирий?
як≥ препарати найкраще застосовувати при ман≥акально-депресивному розлад≥?
як≥ препарати використовуютьс€ дл€ л≥куванн€ ѕ“—–?
як≥ препарати ведуть до оргазмической дисфункции?
як≥ представленн€ чолов≥к≥в про протези ведуть до розчаруванн€?
як≥ основн≥ проблеми створюЇ застосуванн€ могутн≥х антипсихотиков?
як≥ ускладненн€ ≥ проблеми зв'€зан≥ з опиоидной п≥дтримуючою терап≥Їю?
як≥ нормотимики використовуютьс€ в €кост≥ гипнотиков?
як≥ не€вн≥ ознаки змус€ть п≥дозрювати потенц≥йну агрес≥ю з боку пац≥Їнта?
як≥ нав'€злив≥ ≥ фактори, що уникають, в≥дзначаютьс€ при ѕ“—–?
як≥ можуть виникнути проблеми в терап≥њ депресивних стан≥в у п≥дл≥тк≥в?
як≥ можуть виникати опору?
як≥ можуть бути види стандартизованих ≥нтерв'ю?
як≥ можуть бути альтернативи л≥куванню нейролептиками гострих психотических хворих?
як≥ методи можна використовувати дл€ оц≥нки зв'€заного з≥ здоров'€м €кост≥ житт€?
як≥ методики неефективн≥ дл€ л≥куванн€ –ƒ¬√?
як≥ методики краще дл€ оц≥нки психопатолог≥њ хворих ≥з хрон≥чним болючим синдромом?
як≥ заходи щодо веденн€ хворого найкраще можуть захистити псих≥атра?
як≥ заходи потр≥бн≥ люд€м, близьким до смерт≥?
як≥ медичн≥ чи стани препарати викликають депрес≥ю в хворих раком?
як≥ л≥карськ≥ препарати використовуютьс€ в л≥куванн≥ PMS чи PMDD?
як≥ л≥ки викликають алерг≥ю.
як≥ компоненти »ѕ— Ї найважлив≥шими?
як≥ зм≥ни сексуальноњ активност≥ настають у норм≥ з в≥ком?
як≥ ще ендогенн≥ речовини вовлечени?
як≥ ще розлади зв'€зан≥ з розладом поводженн€?
як≥ ще препарати застосовуютьс€ дл€ л≥куванн€ тривоги?
як≥ ще препарати ≥нод≥ застосовуютьс€ в €кост≥ седативних/г≥пнотичних засоб≥в?
як≥ Ї фактори ризику агресивного поводженн€?
як≥ Ї корисн≥ скрининговие методи дл€ ви€вленн€ псих≥чних порушень?
як≥ ≥нше види терап≥њ застосовуютьс€ при звиканн≥ до кокањну?
як≥ ≥нш≥ психосоциальние фактори ризику зв'€зан≥ з поганим результатом « ј?
як≥ ≥нш≥ проблеми часто в≥дзначаютьс€ в облич, перенесших утрату?
як≥ д≥агностичн≥ проблеми зв'€зан≥ з розладами контролю над ≥мпульсами?
як≥ дан≥ потр≥бно з≥брати дл€ повноц≥нноњ д≥агностики?
як≥ б≥олог≥чн≥ види л≥куванн€ застосовуютьс€?
яка р≥зниц€ м≥ж ц≥лком структурованим ≥ нап≥вструктурованим ≥нтерв'ю?
яка кольпоскопическа€ картина в≥дноситьс€ до атипической?
який взаЇмозв'€зок м≥ж судорожними припадками ≥ насильством?
як €скраве св≥тло використовуЇтьс€ в л≥куванн≥ розлад≥в сну?
як € перестала противитис€ јрхангелу  амиилу
як € можу ви€вити на€вн≥сть ќ – чи родинних розлад≥в?
як € повинний проводити оц≥нку резистентного до л≥куванн€ пац≥Їнта?
як часто зустр≥чаЇтьс€ шизофрен≥€?
як дов≥датис€ алерг≥ю на л≥ка?
як тривога впливаЇ на проведенн€ нейропсихологического тестуванн€?
як будуЇтьс€ кл≥н≥чна оц≥нка сексуальних дисфункций?
як варто проводити кл≥н≥чне ≥нтерв'ю п≥д час консультац≥њ?
як варто вести ж≥нок з б≥пол€рними розладами, що бажають заваг≥тн≥ти?
я  —≈–÷ё ¬»—Ћќ¬»“» —≈Ѕ≈, ≤ЌЎќћ” я  «–ќ«”ћ≤“» “≈Ѕ≈?
як народжуЇтьс€ невроз
як реструктурировать свою духовну команду
як розп≥знати ман≥ю?
як псих≥атр може диференц≥ювати делирий з ≥ншими псих≥чними захворюванн€ми?
як ви€вл€Їтьс€ ≥нтоксикац≥€ Ћ—ƒ?
як прожити разом усе житт€
як проводити диференц≥альний д≥агноз розладу поводженн€?
як проводити диференц≥альний д≥агноз «Ќ—?
як проводити диференц≥альний д≥агноз PMS?
як проводитьс€ л≥куванн€ хрон≥чного безсонн€?
як проводитьс€ диференц≥альний д≥агноз ќ –?
як провести розходженн€ м≥ж вашим партнером ≥ "голосовим образом" вашого партнера, створеним вами
як провести розходженн€ м≥ж вашим партнером ≥ його образом, створеним вами
як застосовуЇтьс€ фенциклидин? як≥ його ефекти?
як застосовуютьс€ ¬иагра ≥ €к≥ њњ найб≥льш част≥ поб≥чн≥ ефекти?
як поставити серце вище розуму
я   ќ–»—“ј“»—я ÷≤™ё  Ќ»√ќё
як передаЇтьс€ ¬»„?
як визначити, чи над≥йний тест?
як потр≥бно запитувати пац≥Їнта про суицидальной настроЇност≥?
як почати усв≥домлювати дотику
як почати ≥нтерв'ю.
як наукове знанн€ впливаЇ на практичн≥ д≥њ?
як ми розум≥Їмо ≥нтеграц≥ю
як можна допомогти дитин≥ у в≥ц≥ в≥д 6 до 11 рок≥в справитис€ з л≥куванн€м?
як можна оц≥нити результати проективних тест≥в?
як можна використовувати ≥нш≥ б≥льш нов≥ препарати?
як м≥н≥мум, чотири з нижчеперел≥чених ознак
як краще збирати анамнез?
як л≥кувати ман≥акальний стан?
як л≥кують специф≥чн≥ фоб≥њ?
як л≥кують пухлини ÷Ќ—
як спотворюЇтьс€ сприйн€тт€ при ѕ“—–?
як уникнути рецидиву?
як змусити стовбурн≥ кл≥тки працювати?
як же њм живетьс€ "зсередини?"
як довго продовжуЇтьс€ горе?
як довго пац≥Їнт повинний залишатис€ на п≥дтримуючоњ опиоидной терап≥њ?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |