На головну сторінку

Акушерство   Анатомія   Анестезіологія   Вакцинопрофілактика   Валеологія   Ветеринарія   Гігієна   Захворювання   Імунологія   Кардіологія   Неврологія   Нефрологія   Онкологія   Оториноларингологія   Офтальмологія   Паразитології   Педіатрія   Перша допомога   Психіатрія   Пульмонологія   Реанімація   Ревматологія   Стоматологія   Терапія   Токсикологія   Травматологія   Урологія   Фармакологія   Фармацевтика   Фізіотерапія   Фтизіатрія   Хірургія   Ендокринологія   Епідеміологія  

Список рекомендованої літератури. 1. Приріст М. Г. Анатомія людини: підручник / М. Г

Основна література

1. Приріст М. Г. Анатомія людини: підручник / М. Г. Прівес, Н. К. Лисенков, В. Н. Бушкович.- СПб: МАПО, 2010

2. Гайворонский И. В. Нормальная анатомія: підручник. У 2-х т. / І. В. Гайворонский.- СПб: СпецЛіт, 2007.

Т. 1.- 2011, 2007, 2004

Т. 2.- 2011, 2007, 2004

3. Синельников Р. Д. Атлас анатомії людини: в 4-х т.: навчань. допомога для мед. вузів / Р. Д. Синельников, А. Я. Синельников.- М.: Нова хвиля, 2007.

Т. 1.: Вчення про кістки, з'єднань кісток і мишцах.- 2007

Т. 2.: Вчення про внутрішності і ендокринну железах.- 2007

Т. 3.: Вчення про судини і лимфоидних органах.- 2008

Додаткова література

1. Анатомія людини: мул. підручник: в 3-х т. / І. В. Гайворонський, Л. Л. Колесников, Г. І. Нічипорук [і інш.]; під ред. Л. Л. Колесникова.- М.: ГЕОТАР-Медиа, 2014 (ЕБС «Конс. студ.»).

Т. 1. Опорно-руховий аппарат.- 2014.

Т. 2. Спланхнология і сердечно-судинна система.- 2014.

Т. 3. Нервова система. Естезіология.- 2014.

2. Кондрашев А. В. Нормальная анатомія людини в тестах: навчань. допомога для мед. вузів/ А. В. Кондрашев [і інш.].- М.: Наука-Спектр, 2010.

3. Збірник учеб. досвідчений-лов по анатомії для студ. ЛПФ / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. В. Маркевич і [інш.].- Ростов н/Д: РостГМУ, 2014.

4. Сапин М. Р. Анатомія людини: підручник в 3-х т. / М. Р. Сапін, Г. Л. Билич.- М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012 (ЕБС «Конс. студ»).

5. Анатомія людини. Остеоартросиндесмология: Атлас-допомога для мед. вузів / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. А. Швирев [і інш.].- Ростов н/Д: Изд-у Зростання ГМУ, 2011.

6. Анатомія людини. Міология: атлас-допомога: навчань. допомога для студ. мед. вузів / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. А. Швирев [і інш.].- Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011.

7. Анатомія людини. Периферична нервова система: атлас-допомога для мед. вузів / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. А. Швирев.- Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011.

8. Анатомія людини. Спланхнология: Атлас-допомога для студ. мед. вузів: в 3-х ч. / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. А. Швирев [і інш.].- Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011.

9. Анатомія людини. Центральна нервова система: атлас-допомога: навчань. допомога для студ. мед. вузів / Е. В. Чаплигина, О. А. Каплунова, А. А. Швирев [і інш.].- Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011.

10. Малий атлас рентгеноанатомії: навчань. допомога для студ. мед вузів / О. А. Каплунова [і інш.].- Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2010.

libuser
Установите відповідність між ознакою регуляції функцій в організмі людини і його механізмом
Якими цифрами (чи буквами) позначені на малюнку структури шкіри?
Сутність згортання крові полягає в
Лікування і профілактика
Див. лекцію
Анатомія з Кимов - рівень А